Druhy CoCr


Scheftner - MoguCera C Disc

frézovaný

MoguCera C Disc je založen na neocenitelné keramické slitině, která se již používá v konvenční technologii odlévání. Bez obsahu niklu, berylia, olova a kadmia. Typ 4 podle DIN EN ISO 22674 s velmi širokou škálou označení.

Výhody pro uživatele:
- Střední tvrdost 288 HV 10
- Vynikající kovokeramické lepení
- Biokompatibilní
- Snadná práce a leštění
- Svařitelné laserem
- Vhodné pro suché i mokré frézování

Složení v hmotnostních procentech:
- Co 65%
- Cr 28%
- Po 5%
- C, Si, Nb, Mn, Fe <1%

Technické vlastnosti:
- Důkazní napětí (Rp 0,2) 413 MPa
- Maximální pevnost v tahu 597 MPa
- Prodloužení 12%
- Modul pružnosti 206 GPa
- Tvrdost podle Vickerse 288HV10
- Hustota 8,3 g / cm3
- CTE (20-500 ° C) 14,5 x 10⁻⁶K⁻¹
- CTE (20-600 ° C) 14,8 x 10⁻⁶K⁻¹
- Laserově svařitelné Ano
- Typ (DIN EN ISO 22674) 4